جعبه های فانتزی

چرا باید از جعبه چوبی برای بسته بندی محصولات خود استفاده کنیم

اولین دلیلی که می توان نام برد مقاومت بالای جعبه چوبی است جعبه چوبی نسبت به سایر بسته بندی ها محکم تر است ومی توانید هر محصولی با هر وزنی که مدنظر دارید را داخل جعبه چوبی قرار دهید و جعبه چوبی اگر از ضخامت مناسب با وزن محصول شما برخوردار باشد می تواند هر وزنی که محصول شما دارد را تحمل کند جعبه چوبی زیبای خاصی دارد به طوری که مشتری شما با هر سلیقه از جعبه چوبی برای بسته بندی محصول خود استفاده می کند شما می توانید با هر سلیقه ای جعبه چوبی محصول خود را دیزاین کنید جعبه چوبی را می توان در سایزهای مختلفی تولید کرد یعنی جعبه چوبی را متناسب با محصولی که قرار است داخل ان قرار بگیرد می توانید بسازید