قیمت لیزر چوب

قیمت لیزر چوب بر اساس نوع طرح و مورد استفاده آن تعیین می گردد. لیزر چوب با تعرفه 250  تومان بر روی سطوح مختلف انجام میگردد و برای استعلام قیمت میتوانید با این شماره تماس بگیرید09354071294

قیمت لیزر را بستگی به تعداد و اندازه کار و متریال محصول شما دارد هرچه تعداد بیشتر باشد قیمت لیزر مناسب تر است وبه ضخامت متریال نیز بستگی دارد یعنی هر نازک تر باشد کار سریع تر انجام میشود و قیمت لیزر ارزان تر حساب میشود