• تماس: 09354071294
  • ایمیل: laserchob920@gmail.com
  • ساعت کاری: 08:00-20:00

جعبه موفقیت

[success]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با.[/success]

جعبه بهمراه پیکان

[arrow]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با.[/arrow]

جعبه هشدار

[alert]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با.[/alert]

جعبه هشدار

[error]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با.[/error]

جعبه اعلان

[notice]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با.[/notice]

جعبه اطلاعات

[info]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با.[/info]

 

دکمه استایل دهی شده

[button_icon href=”#” icon=”arrow”]پیکان[/button_icon]

[button_icon href=”#” icon=”arrow-left”]پیکان چپ[/button_icon]

[button_icon href=”#” icon=”calc”]ماشین حساب[/button_icon]

[button_icon href=”#” icon=”gift”]هدیه[/button_icon]

[button_icon href=”#” icon=”offer”]پیشنهاد[/button_icon]

[button_icon href=”#” icon=”remove”]حذف[/button_icon]

[button_icon href=”#” icon=”tick”]تیک[/button_icon]

[button_icon href=”#” icon=”download”]دانلود[/button_icon]

[button_icon href=”#” icon=”cart”]سبد[/button_icon]

sense=”rtl”

[button_icon href=”#” icon=”arrow” sense=”rtl”]پیکان[/button_icon]

[button_icon href=”#” icon=”arrow-left” sense=”rtl”]پیکان چپ[/button_icon]

[button_icon href=”#” icon=”calc” sense=”rtl”]ماشین حساب[/button_icon]

[button_icon href=”#” icon=”gift” sense=”rtl”]هدیه[/button_icon]

[button_icon href=”#” icon=”offer” sense=”rtl”]پیشنهاد[/button_icon]

[button_icon href=”#” icon=”remove” sense=”rtl”]حذف[/button_icon]

[button_icon href=”#” icon=”tick” sense=”rtl”]تیک[/button_icon]

[button_icon href=”#” icon=”download” sense=”rtl”]دانلود[/button_icon]

[button_icon href=”#” icon=”cart” sense=”rtl”]سبد[/button_icon]

[clear]

[button_icon href=”#” icon_path=”http://icons.iconseeker.com/png/32/reixi-set-mac/home-85.png” sense=”ltr”]آیکون دلخواه[/button_icon]

 

دکمه‌ها

بیشتر از 500 دکمه مختلف! برای اطلاعات بیشتر این صفحه را بررسی کنید.


error: Content is protected !!