• تماس: 09354071294
 • ایمیل: laserchob920@gmail.com
 • ساعت کاری: 08:00-20:00

جدول

[table color=”white”]

ویژگی‌ها رایگان مینی اسناندارد حرفه‌ای
ویژگی 1 1 نامحدود [x]
ویژگی 2 2 3 [x]
ویژگی 3 10 3 2 1

[/table]

حعبه قیمت

[price title=”سفید” price=”45.000 تومان” href=”#” buttontext=”اطلاعات بیشتر” textcolor=”#000000″ color=”#ffffff” last=”no” ]

 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

[/price]

[price title=”خاکستری” price=”45.000 تومان” href=”#” buttontext=”اطلاعات بیشتر” textcolor=”#ffffff” color=”#4B4A4A” last=”no”]

 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

[/price]

[price title=”آبی” price=”45.000 تومان” href=”#” buttontext=”اطلاعات بیشتر” textcolor=”#ffffff” color=”#07558C” last=”yes”]

 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

[/price]
[clear]
[price title=”قرمز” price=”45.000 تومان” href=”#” buttontext=”اطلاعات بیشتر” textcolor=”#ffffff” color=”#C21200″]

 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

[/price][price title=”سبز” price=”45.000 تومان” href=”#” buttontext=”اطلاعات بیشتر” textcolor=”#ffffff” color=”#1D7406″]

 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

[/price][price title=”زرد” price=”45.000 $” href=”#” buttontext=”اطلاعات بیشتر” textcolor=”#ffffff” color=”#7B8904″ last=”yes”]

 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

[/price]

جدول قیمت دو ستونه

[price_table_two][price_table type=”large” title=”قیمت ویژه” price=”10.200 تومان” href=”#” buttontext=”مشاهده”]

 • 20% تخفیف دانشجویی
 • گروه – 20% تخفیف

[/price_table][price_table title=”قیمت عادی” price=”19.999 تومان” href=”#” buttontext=”مشاهده”]

 • 20% تخفیف دانشجویی
 • گروه – 20% تخفیف

[/price_table][/price_table_two]

جدول قیمت سه ستونه

[price_table_three][price_table title=”قیمت عادی” price=”19.999 تومان” href=”#” buttontext=”مشاهده”]

 • 20% تخفیف دانشجویی
 • گروه – 20% تخفیف

[/price_table][price_table type=”large” title=”قیمت ویژه” price=”10.200 تومان” href=”#” buttontext=”مشاهده”]

 • 20% تخفیف دانشجویی
 • گروه – 20% تخفیف

[/price_table][price_table title=”قیمت ویژه” price=”19.999 تومان” href=”#” buttontext=”مشاهده”]

 • 20% تخفیف دانشجویی
 • گروه – 20% تخفیف

[/price_table]
[/price_table_three]

جدول قیمت چهار ستونه

[price_table_four][price_table title=”قیمت عادی” price=”19.999 تومان” href=”#” buttontext=”مشاهده”]

 • 20% تخفیف دانشجویی
 • گروه – 20% تخفیف

[/price_table][price_table type=”large” title=”قیمت ویژه” price=”10.20 تومان” href=”#” buttontext=”مشاهده”]

 • 20% تخفیف دانشجویی
 • گروه – 20% تخفیف

[/price_table][price_table title=”قیمت عادی” price=”19.999 تومان” href=”#” buttontext=”مشاهده”]

 • 20% تخفیف دانشجویی
 • گروه – 20% تخفیف

[/price_table][price_table title=”قیمت عادی” price=”19.999 تومان” href=”#” buttontext=”مشاهده”]

 • 20% تخفیف دانشجویی
 • گروه – 20% تخفیف

[/price_table][/price_table_four]

جدول قپمت پنج ستونه

[price_table_five][price_table title=”قیمت عادی” price=”19.999 تومان” href=”#” buttontext=”مشاهده”]

 • 20% تخفیف دانشجویی
 • گروه – 20% تخفیف

[/price_table][price_table title=”قیمت عادی” price=”19.999 تومان” href=”#” buttontext=”مشاهده”]

 • 20% تخفیف دانشجویی
 • گروه – 20% تخفیف

[/price_table][price_table type=”large” title=”قیمت ویژه” price=”10.200 تومان” href=”#” buttontext=”مشاهده”]

 • 20% تخفیف دانشجویی
 • گروه – 20% تخفیف

[/price_table][price_table title=”قیمت عادی” price=”19.999 تومان” href=”#” buttontext=”مشاهده”]

 • 20% تخفیف دانشجویی
 • گروه – 20% تخفیف

[/price_table][price_table title=”قیمت عادی” price=”19.999 تومان” href=”#” buttontext=”مشاهده”]

 • 20% تخفیف دانشجویی
 • گروه – 20% تخفیف

[/price_table][/price_table_five]

[space]

error: Content is protected !!